A körforgásos gazdaság

Meghatározás:

Mi az a körforgásos gazdaság? Ahhoz, hogy megértsük, először tudnunk kell, mi az a lineáris gazdaság. Egy lineáris gazdaságban a nyersanyagot, a természeti erőforrásokat felveszik, termékké alakítják, és végül használat után kidobják. Ezzel ellentétben, a körforgásos gazdasági modell célja a termelés és a természetes ökoszisztémák ciklusai közötti szakadék megszüntetése – amelytől az ember végső soron függ. Ez egyrészt a hulladék megszüntetését jelenti, ami a biológiailag lebomló hulladék komposztálását, és az átalakult és biológiailag nem lebomló hulladék újrafelhasználását, újragyártását és végül újrahasznosítását jelentené. Másrészt pedig, a vegyi anyagok használatának megszüntetése helyette inkább a természetes rendszerek regenerálódását segítő módszerek támogatását, és a minél nagyobb mértékű megújuló energiára való átállást szorgalmazná.

Mik a körforgásos gazdaság alapelvei?

1. Az energia és az erőforrás aranyat ér!

A körforgásos gazdaság modelljének lényege, hogy „kitervezzük” a rendszerből a hulladékot. Vagyis, ebben a modellben nem létezik hulladék. Tehát a termékeket úgy tervezik, hogy tartósak legyenek (jó minőségű anyagokat használnak), és olyan szétszerelési és újrafelhasználási ciklusra optimalizálták, ami így megkönnyíti a termékek kezelését, átalakítását és/vagy megújítását.

Végül is ezek a szűk termékciklusok különböztetik meg a körforgásos gazdaság modelljét a felszámolásos és az újrahasznosításos rendszertől, melyben nagy mennyiségű beágyazott energia és munkaerő vész el. A végső cél tehát a természeti tőke megőrzése és fejlesztése a véges erőforrás készletek ellenőrzésével és a megújuló erőforrások áramlásának kiegyensúlyozásával.

2. A természet ciklusainak és terveinek lekövetése

A körforgásos gazdaságban különbséget teszünk a technikai és biológiai ciklusok között. A fogyasztás csak a biológiai ciklusokban történik, ahol a biológiai alapú anyagokat (mint például az élelmiszert, ágyneműt vagy parafát) úgy tervezték, hogy használat után visszatáplálhassák a rendszerbe, például anaerob emésztés vagy komposztálás által.

Ezek a ciklusok regenerálják az élő rendszereket, mint a talajt vagy az óceánokat, amelyek a megújuló erőforrásokat biztosítják a gazdaság számára. A technikai ciklusok azonban visszanyerik és újjáépítik a termékeket (például mosógépeket), alkatrészeket (például alaplapokat) és anyagokat (például mészkövet) újrahasználat, javítás, újragyártás vagy újrahasznosítás révén.

Végső soron a körforgásos gazdaság egyik célja az erőforrás-hozamok optimalizálása azáltal, hogy a termékeket, alkatrészeket és a felhasznált anyagokat mindig a legmagasabb hasznosítás mentén, a műszaki és a biológiai körforgásban keringetik. Ezért körforgásos.

3. Éljen a megújuló energia!

A körforgásos gazdaság utolsó alapelve, hogy a ciklus táplálásához felhasznált energia természetesen megújuló kell, hogy legyen. Ez azért nagyon fontos, mert így az erőforrás-függőségünket csökkenteni, míg a rendszerek ellenálló képességét növelni tudnánk. Ebben az értelemben ez a rendszerek hatékonyságának fejlesztéséről szól: a negatív külsőségek feltárásáról és azok, a rendszerből való kivételéről, kitervezéséről.

Mik a körforgásos modell előnyei?

Sajnos, az emberiség az ipari forradalom óta a termelés és a fogyasztás lineáris modelljét követi. A nyersanyagokat áruvá alakítják, ezeket később eladják, felhasználják, és végül eldobott és kezeletlen hulladék válik belőlük.

Ám a körforgásos gazdaság egy ipari modell, mely szándéka és tervezése révén regenerálódik, és célja az erőforrások teljesítményének javítása, valamint az éghajlatváltozás által okozott ingadozások kiküszöbölése. Így tehát működési és stratégiai előnyei egyaránt vannak, és hatalmas értékteremtő potenciálja lehetne a gazdasági, üzleti, környezeti és a társadalmi szférában egyaránt.

Környezeti előnyök:

  • Kevesebb üvegházhatású gázkibocsájtás
  • Egészséges és rugalmas, regenerálódó talaj
  • Kevesebb negatív külsőség, mint például: területfelhasználás, víz-, levegő-, vagy talajszennyezés

Gazdasági előnyök:

  • A nyersanyag visszaforgatása révén 70%-os nyersanyag megtakarítás is elérhető lehet
  • A foglalkoztatottság (munkaerőpiac) növekedése
  • Új profit lehetőségek – új piacok, költségmegtakarítások stb.
  • A nyersanyagok és készletek megóvása, védelme
  • Új szolgáltatások teremtése
  • Az ügyfelek közelebbi, jobb megismerése (egy körforgásos gazdaságban több a bérbeadás, kibérlés)

Mik akadályozzák a körforgásos gazdasági modell kivitelezését napjainkban?

Sajnos rengeteg tényező áll akadályként a fenti modell bevezetésében, gazdasági, társadalmi, valamint intézményi, szervezeti szinten egyaránt. Egyelőre semmilyen szempontból nem vagyunk készek átállni egy ilyen modellre, mert minden a jelenlegi lineáris gazdasági modellt hivatott segíteni, és annak működését támogatni, szolgálni. Társadalmi szinten például nem elégséges a kereslet a körforgásos termékek iránt, valamint nincsen elég minősített szakember se, akinek megfelelő technikai, vagy információs és kommunikációs technológia tudása (ICT) lenne ehhez az átálláshoz. De ugyanígy a gazdasági rendszerünk sem támogatja a körforgásos modellt, hiszen még az alacsony árú, de jó minőségű másodlagos erőforrások sem tudnak a nyersanyagok árával versengeni. Illetve a mostani lineáris gazdaság a rövid távú értékteremtést részesíti előnyben, míg a körforgásos gazdaság egyértelműen a hosszú távú értékteremtésről szól. És akkor még egy szót sem ejtettünk a nemzetközi és nemzeti szintű törvényekről és rendeletekről, melyek mind-mind a mostani modellre épülnek, annak működését segítik és védik.

Ha a fenti pozitív felsorolást vesszük, akkor láthatjuk, mekkora potenciál rejlik egy jól megtervezett és jól működő körforgásos gazdasági modellben. A rengeteg környezeti és gazdasági előny mellett természetesen egy átállás társadalmi szinten is sok pozitív változást hozhat. Sajnos azonban, még igencsak gyerekcipőben jár a koncepció, és addig, amíg a mai fogyasztói társadalmunk csak fogyaszt, és nem újrahasznosít, újrafelhasznál vagy átalakít, addig nem tudunk előrelépni. Ezért, ha tehetjük, egyelőre egyéni szinten, de próbáljunk meg minél kevesebb szemetet termelni és minél többször újrahasznosítani!

Forrás: https://youmatter.world/en/definition/definitions-circular-economy-meaning-definition-benefits-barriers/